Giới thiệu

Trụ sở tại Hà Nội

Tầng 13, tòa nhà ICON4, 243A, Đê La Thành, Đống Đa, Hà Nội

Tel.: +84 24 3795 4165  |   Fax.: +84 24 3795 4166

Hotline: +84 0982 222 088

Email: contact@goldenchoice.com.vn