Sales and Marketing Manager – Cambodia

  Job Title Sales and Marketing Manager Department International Markets Contract type Full-time employment Reports to International...
Xem thêm

Medical Representative

Medical Representative Job Title Medical Representative Department Sales Contract type Full-time Employment (FTE) Reports to Sales &...
Xem thêm

Marketing Assistant

Job Description Marketing Assistant Job Title Marketing Assistant Department Marketing Contract type Full-time employment (FTE) Reports to...
Xem thêm

Product Manager (ETC)

Job Description  Product Manager (ETC)   Job Title Product Manager (ETC) Department Marketing Contract type Full-time employment Reports...
Xem thêm

Admin and HR Manager

Job Description Admin and HR Manager Job Title Admin & HR Manager Department Admin – HR Contract type Full-time Employment (FTE)...
Xem thêm

Digital Marketing Manager

Job Description Digital Marketing Manager   Job Title Digital Marketing Manager Department Marketing Contract type Full-time employment...
Xem thêm

Nhân viên phát triển thị trường

Tên vị trí Nhân viên phát triển thị trường Bộ phận Kinh doanh Loại hợp đồng Toàn thời gian Báo cáo Quản lý...
Xem thêm

Business Development and Analytics Manager (BDAM)

Job TitleBusiness Development and Analytics Manager (BDAM)DepartmentMarketingContract typeFull-time employmentReports toMarketing...
Xem thêm

Assistant Marketing Intern

Công Ty TNHH Sự Lựa Chọn Vàng Job Locations: Ha Noi Negotiable WHAT WE CAN OFFER Exposure to professional, international...
Xem thêm

Human Resource Intern

Công Ty TNHH Sự Lựa Chọn Vàng Job Locations: Ha Noi Negotiable WHAT WE CAN OFFER Exposure to professional, international...
Xem thêm

Digital Marketing Supervisor

Job Description Digital Marketing Supervisor
Xem thêm

Regional ETC Sales Manager

Job Description Regional ETC Sales Manager
Xem thêm