SỨ MỆNH

Chúng tôi cung cấp cho các cặp đôi các sự lựa chọn an toàn và hợp lý trong vấn đề kế hoạch hóa gia đình và phòng chống HIV/AIDS thông qua tiếp thị xã hội năng động.