Goldenchoice – Chung tay chăm sóc sức khỏe sinh sản cho người lao động

Buổi truyền thông cho người lao động về sức khỏe sinh sản và các biện pháp tránh thai an toàn. Theo khẩu hiệu: “Sống chủ động – Sống mạnh khỏe”
Nhãn hàng OK Và NewChoice hân hạnh tài trợ chương trình này!