CẢNH BÁO – Sản phẩm GIẢ GEL BÔI TRƠN OK GIẢ

Sản phẩm Gel bôi trơn OK chúng tôi đã nhừng sản xuất từ năm 2018 và đã tiêu hiểu hết các sản phẩm hết hạn sau đó.

Nhưng hiện nay trên thị trường xuất hiện mặt hàng Gel bôi trơn có nhãn hàng OK. Đây là những sản phẩm giả và nhái nhãn hiệu OK.

Nếu quý khách hàng phát hiện mặt hàng này trên thị trường xin hãy liên hệ ngay cho chúng tối qua hotline: 024 3795 416.