Tổng quan một số biện pháp phá thai đang được áp dụng hiện nay

Việt Nam là một trong các nước có tỷ lệ phá thai cao nhất trên thế giới hiện nay. Đây là vấn đề khá nan...
Xem thêm