6 cách bảo vệ da tay khi phải rửa tay thường xuyên để phòng dịch COVID-19

Rửa tay là một trong những biện pháp phòng ngừa dịch COVID-19 đơn giản và hiệu quả. Nhưng việc rửa tay nhiều...
Xem thêm