Sau khi sinh mổ có nên đặt vòng tránh thai không? 

Đặt vòng tránh thai sau sinh mổ giúp bạn chủ động ngừa thai hiệu quả. Nhưng liệu nó có tốt hơn các biện...
Xem thêm