Tại sao nữ giới thích thủ dâm? Thủ dâm nhiều có hại gì hay không?

Thủ dâm ở nữ là nhu cầu hoàn toàn bình thường khi họ không được đáp ứng thỏa mãn về nhu cầu. Nhưng...
Xem thêm