Quan hệ khi quên uống thuốc tránh thai hàng ngày có thể mang thai không?

Trường hợp của bạn nếu đã quên uống 1 viên và uống bù ngay khi nhớ ra, cho dù điều đó có nghĩa là phải...
Xem thêm