Vaccine phòng ngừa COVID-19 có gây vô sinh không?

Khi vắc-xin COVID-19 như Pfizer Biontech hay Moderna được chứng nhận hiệu quả và được chấp thuận sử dụng trên...
Xem thêm