Vô kinh là gì? Nữ giới bị vô kinh có con được không?

Bạn đang trong tình trạng không có kinh nguyệt trong thời gian dài và ảnh hưởng đến mong muốn có con của hai...
Xem thêm