BẠN CẦN CHÚNG TÔI TƯ VẤN
VỀ VẤN ĐỀ GÌ?

  • Trở về
  • Cho mình hỏi có cách nào tránh thai khi mình quan…

    Cho mình hỏi có cách nào tránh thai khi mình quan hệ mà cho tin trùng vô trong đc hk?

    Chiến Đỗ
  • Cho mình hỏi có cách nào tránh thai khi mình quan…

    Đặt dụng cụ tử cung ( vòng ) , tiêm thuốc TT, uống thuốc TT, cấy que TT