BẠN CẦN CHÚNG TÔI TƯ VẤN
VỀ VẤN ĐỀ GÌ?

 • Trở về
 • Tôi uong vien hăng ngay 21 vien.dc 2 năm .tôi ngưng…

  Tôi uong vien hăng ngay 21 vien.dc 2 năm .tôi ngưng hơn 1 thang vân k thấy co kinh .trể kinh 17 ngay .thử que thj k co thai.vậy tôi co thai ko

  Huynh thi nguyet
 • Tôi uong vien hăng ngay 21 vien.dc 2 năm .tôi ngưng…

  Chào bạn, về câu hỏi của bạn tôi xin trả lời như sau:
  Dừng thuốc TT đột ngột là có thể gây rối loạn kinh nguyệt với các hình thức : 1 là không thấy kinh , 2 là tháng thấy 2 -3 lần . Trong trường hợp dừng TTT mà không có kinh trở lại thì sau đó 1 vài tháng sẽ có kinh trở lại bình thường nếu quá 2 tháng không thấy kinh thì phải đến bác sĩ chuyên khoa uống thuốc cho kinh trở lại bình thường ( với điều kiện trong 2 tháng không thấy kinh ấy vẫn phải kế hoạch nghiểm túc để phân biệt vô kinh hay có thai ) . Trường hợp rối loạn kinh nguyệt ( tháng thấy kinh 2-3 lần ) thì cũng đến bác sĩ chuyên khoa để uống thuốc điềug chỉnh kinh nguyệt trở lại. Trường hợp của bạn có chậm kinh 17 ngày nhưng không có thai vậy bạn vẫn kế hoạch cho nghiêm túc chờ đợi kinh nguyệt như nói trên . Khi có kinh nguyệt trở lại bạn có thể có thai bình thường .