Thể lệ cuộc thi “Dance Challenge: Love What You Choose”

Cùng New Choice lan tỏa tinh thần tích cực "love what you choose" qua vũ điệu Chọn Yêu trong MV Chịu thì chịu không...