Cập nhật thông tin sự kiện “Sống trách nhiệm Sống OK” tại bãi biển Nhật Lệ – Quảng Bình

Tiếp nối sự kiện tại bãi biển Đồ Sơn - Hải Phòng, "Sống trách nhiệm Sống OK" tiếp tục dừng chân tại...