Bán hẹp bao quy đầu, có ảnh hưởng đến chất...

Bán hẹp bao quy đầu có thể dẫn đến tình trạng xuất tinh sớm ở nam giới.
Xem thêm