[THỰC HƯ] sử dụng thuốc tránh thai khẩn cấp nhiều lần có gây vô sinh không?

Thuốc tránh thai khẩn cấp là biện pháp ngừa thai cho những trường hợp bất khả kháng, không thể thay thế...
Xem thêm