Kích thước dương vật bao nhiêu là chuẩn

Theo một nghiên cứu mới công bố trên tạp chí Journal of Sexual Medicine, chiều dài trung bình của dương vật khi...
Xem thêm

Xếp hạng kích thước cậu nhỏ của đàn ông các nước

Ở mỗi quốc gia, đàn ông và phụ nữ lại đưa ra những con số về kích thước dương vật trung bình và kích...
Xem thêm

Dương vật bằng ngón tay cái có con được không?

Kích thước dương vật to hay bé khi bình thường không quan trọng. Quan trọng là kích thước dương vật khi cương...
Xem thêm