Câu chuyện mà nếu bỏ qua phụ nữ sẽ ân hận...

Anh nhìn bầu trời đen nghịt phía trên. Môi mấp máy gọi tên cô. Anh kịp nhìn thấy gương mặt cô khi còn sống,...
Xem thêm