Sinh con được 7 tháng nên uống thuốc ngừa thai gì?

Thông thường, phụ nữ nên đợi khi có kinh trở lại thì bắt đầu uống thuốc tránh thai hàng ngày thì chu kì...
Xem thêm