Quan hệ bằng tay có thể có thai không?

Quan hệ ngoài cho dù tay có dính tinh trùng thì khả năng sống sót của tinh trùng ở môi trường ngoài là rất...
Xem thêm