Có thể quan hệ tình dục an toàn khi nhiễm HIV hay không?

Bằng việc thực hiện đúng các biện pháp dự phòng HIV, hai bạn vẫn có thể sống khỏe và duy trì đời sống...
Xem thêm