Ngày nào trong tháng quan hệ mà không có thai?

Đây là phương pháp tránh thai bằng cách tính ngày rụng trứng (ngày phóng noãn), chọn thời điểm quan hệ để...
Xem thêm