Sử dụng thuốc thu hẹp âm đạo, coi chừng vô...

Các thuốc được quảng cáo thu hẹp âm đạo không có trong danh mục thuốc dùng cho sản phụ khoa, chưa có cơ quan...
Xem thêm