Bao cao su OK thương hiệu Mỹ tại Việt Nam từ năm 1993
25 năm DKT International tại Việt Nam l OK l New Choice
Golden Choice ra mắt bộ lịch 2019
Sống trách nhiệm – Sống OK tại Bến Tre