Hướng dẫn sử dụng App Tránh Thai New Choice
Phong trào Sống trách nhiệm Sống OK do DKT International, Inc tài trợ
Tọa đàm về tình dục an toàn và sức khỏe sinh sản