Bộ sticker của OK trên Zalo: Kỷ lục hơn 32 triệu lượt sử dụng

32 triệu lượt sử dụng để chat và hơn 4,5 triệu lượt tải là những con số ấn tượng mà Nhãn hàng Bao cao su...