Chia sẻ kiến thức chăm sóc sức khỏe cho người lao động

Vừa qua, 40 cán bộ công đoàn và cán bộ y tế 20 công ty thuộc các KCN tại Hải Phòng đã được tập huấn về...