Sự kiện truyền thông sức khỏe sinh sản thu hút đông đảo người lao động

Dự án "Vì mẹ và bé – Vì tầm vóc Việt"  là dự án được tài trợ bởi Tổ chức DKT International, Công ty TNHH...