Hành trình 27 năm vì phụ nữ của New Choice Việt Nam

Ngày 15/10/2021, thương hiệu thuốc tránh thai New Choice Việt Nam  chính thức khởi động chiến dịch “Thương ai...