Hoa hậu Tiểu Vy đồng hành cùng Tổ chức DKT International: Nhảy ! Vì sự tử tế.

Ngày 17/11, tại TP.Đà Nẵng, Tổ chức DKT tại Việt Nam – đơn vị đồng tài trợ chương trình cùng TT Thanh...