Chung tay đẩy lùi căn bệnh thế kỷ AIDS

“Chúng tôi mong muốn triển khai các hoạt động trên diện rộng để càng nhiều người Việt được sử dụng...
Xem thêm

Người Việt đã quên nỗi sợ lây nhiễm HIV/AIDS

HIV đang âm thầm lan từ người này sang người khác, kể cả những người có đời sống lành mạnh.
Xem thêm

Tình hình lây nhiễm HIV/AIDS qua đường tình dục ngày càng tăng

Hình thái lây truyền HIV qua đường tình dục tăng và có xu hướng ngày càng cao hơn so với việc lây truyền qua...
Xem thêm

Những Poster táo bạo về tuyên truyền HIV AIDS

Yếu tố Sex luôn là chủ đề nhạy cảm nhưng được chú ý mạnh trong quảng cáo. Sáng tạo những hình ảnh tuyên...
Xem thêm

Mỗi ngày cả nước phát hiện thêm 34 người nhiễm HIV

Cả nước có hơn 213.000 người có HIV còn sống và hơn 65.000 người đã tử vong.
Xem thêm