Trong bao quy đầu có nhiều lớp vảy màu vàng dính chặt?

Những lớp vảy màu vàng trong bao quy đầu như bạn mô tả là nước tiểu và bựa sinh dục (tinh trùng, tinh dịch)...
Xem thêm

Bán hẹp bao quy đầu, có ảnh hưởng đến chất lượng “yêu”?

Bán hẹp bao quy đầu có thể dẫn đến tình trạng xuất tinh sớm ở nam giới.
Xem thêm