Open

Cập nhật việc xử lý sản phẩm mang dấu hiệu Welchoice xâm phạm hàng chính hãng Newchoice

09/07/2018

 

Kính gửi Nhà Phân Phối và các OTCs,

Sản phẩm WELCHOICE đã được xác nhận là xâm phạm nhãn hiệu NEWCHOICE theo Công văn cung cấp ý kiến chuyên môn của Cục Sở hữu trí tuệ số 6454/SHTT-TTKN ngày 26 tháng 6 năm 2017 và theo Kết Luận Giám định số: NH 624-17YK/KLGD ngày 09 tháng 01 năm 2018 của Viện Khoa học sở hữu trí tuệ xác nhận xâm phạm, cụ thể:

1. Tóm tắt tình hình và hình ảnh về hoạt động xử lý của Đội quản lý thị trường

Đặc biệt, chiều ngày 19/06/2018 Đội quản lý thị trường đã thực hiện kiểm tra đột xuất và xử lý hàng nhái mang nhãn hiệu WELCHOICE của một số quầy thuốc như sau:

 

2. Kết luận

Chúng tôi mong nhận được sự hợp tác của Quý Công Ty liên quan đến các vấn đề nêu trên.

Trân trọng,

Các văn bản giám định liên quan: