DKT & GOLDEN CHOICE HƯỞNG ỨNG NGÀY THẾ GIỚI...

Hưởng ứng Tháng Hành động Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS: Không lan truyền, Không có người nhiễm mới HIV Ngày...